Chemická světla, svíticí tyčinky, lightstick, chemické světlo, svíticí náramky

CHEMICKÉ SVĚTLO

1. Princip

Chemické světlo neboli studené světlo je vytvářeno jednorázovou, nevratnou chemickou reakcí dvou chemických sloučenin bez uvolnění tepelné energie. V neaktivovaném stavu jsou sloučeniny vzájemně odděleny skleněnou ampulí, uloženou v plastové trubičce tj. tyčince. Reakce resp. aktivace se zahájí ohnutím tyčinky, čímž dojde k rozlámání skleněné ampule a promícháním obou sloučenin. Zatřepáním tyčinkou se urychlí promíchání tekutin a následný náběh svítícího efektu.

2. Chemické sloučeniny

V souvislosti s chemickým světlem se objevují následující pojmy chemických sloučenin – pentahydrát síranu měďnatého, peroxid vodíku, uhličitan sodný, uhličitan amonný, ester kyseliny šťavelové, fluorofor, terciální butanol.

3. Svítivost

Doba svitu je různá a závisí na poměru namíchání jednotlivých sloučenin. Doba svitu se u běžných tyčinek pohybuje mezi 6 - 8 hodinami při pokojové teplotě mezi 20 – 30 st. Celsia. Tyčinka svítí slaběji dále ještě zhruba 12 hodin. S klesající teplotou okolí klesá významně intenzita svitu, ale prodlužuje se doba svitu.

V případě některých speciálních oborů, jako např. hasičské sbory, je poměr sloučenin namíchán tak, aby se dosáhlo výraznější intenzity svitu s trváním světelného účinku pouze 2 hodiny.

4. Manipulace a skladovatelsnost

Většina modelů tyčinek je uložena v tubách nebo v ALU sáčcích, aby byly chráněny před denním světlem a neúmyslnou aktivací.

Tyčinky nevystavujte dennímu světlu a dbejte na řádné uložení v tubusech nebo sáčcích.

Při pádu na zem nebo neopatrné manipulaci se může samovolně aktivovat prasknutím skleněné ampule uvnitř plastové trubičky. Proto doporučujeme pro případný následný transport tyčinky v tubách balit do bublinkové fólie.

Tyčinky je možno skladovat 1 rok od nákupu z naší firmy při dodržení optimálních skladovacích podmínek tj. teplota v rozmezí 15 – 25 st.Celsia, v temnu a při udržované relativní vlhkosti vzduchu 40 – 60 %.

5. Bezpečnostní pokyny

Naše výrobky jsou otestovány zkušebnou a k použitým chemickým sloučeninám je vydán také bezpečnostní list.

Samotné kapaliny, stejně jako jejich výsledné chemické sloučeniny po aktivaci jsou netoxické, nehořlavé a ani jinak agresivní. Díky přítomnosti fluoroforu, tedy fluorescenčního barviva může dojít, při porušení plastové trubičky a úniku kapaliny, k zabarvení potřísněných povrchů, např. látky, dřeva, apod. Proto nenarušujte plastový povrch tyčinky, aby nedošlo k úniku kapaliny, tzn. nerozřezávejte, nepropíchávejte anebo opakovaně nelámejte na stejném místě (únavový lom).

Tekutina z aktivované tyčinky obsahuje úlomky skla z ampule !

Při náhodném potřísnění pokožky omyjte mýdlem a vodou. Při zasažení očí ihned vymyjte dostatečným množstvím vlažné vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa čistou vodou, vypijte 2 – 4 sklenice vody, případně vyvolejte zvracení a vyhledejte ihned lékaře.

Tyčinky nejsou určeny dětem mladším 5 let.

6. Uplatnění

Zábavní a reklamní průmysl

- diskotéky, bary, restaurace s kulturním programem,
- technopárty, koncerty, karnevaly, plesy,
- tábory,
- reklamní kampaně, dárkové zboží,

Sport

- potápění (označení členů skupiny),
- rybářství (noční rybolov),
- outdoorové aktivity (signalizační a orientační světla),
- táborové hry,
- kyberball,

Záchranné a bezpečnostní sbory

- hasičské záchranné sbory,
- báňský průzkum (detonační prostředí),
- policejní a zásahové jednotky,
- součást výstroje polních jednotek,

Ostatní

- nouzové a výstražné svítidlo do vozidel,
- identifikační náramky,
- umělecké práce, 


Administrace webu  ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009
Velkobchod a maloobchod s chemickými světly. Chemické světlo, svíticí tyčinky, svíticí náramky, lightstick, glowing bracelet, náramky,
potápěčské doplňky, karnevaly, koncerty, oslavy, rybařské doplňky, elektrické blikače, zábavné tyčinky, technopárty.

Triko4u.cz I 302 Found

Found

The document has moved here.